מיסטיקה וקבלה


קבלה

מהי קבלה? 


החזון איש בספרו "אמונה ובטחון" כותב "אם האדם הוא בעל נפש, שעתו שעת השקט, רחוק וחופשי מכול רעבון תאוותני, עינו מתבוננת לעומק השמים ולעומק הארץ, העולם אז נראה לפניו כחידה סתומה כמוסה ונפלאה, אשר מלפפת את מוחו וליבו,.... עד אשר  לא נשאר בו רוח חיים למעט החידה מגמתה, פתרונה וכוונתה....ונבחר לו לבוא באש ובמים בשבילה, כי מה לו ולחיים אם תכלית החיים נעלמים ממנו  וכמיהתו להבין את סודה, ולדעת שורשה" 

היצר האנושי דוחק בנו להתעניין ולדעת, לקבל תשובות לשאלות, מהם אפשר לתת תוכן משמעותי ואמתי לחיינו. אמונה מושרשת בלב האדם, והמוח רוצה לדעת להשכיל ולהבין את חובתו וייעודו בעולם הזה, 

מיסטיקה יהודית מציעה לנו מטרות בחיים ובעולם הזה ובגלגולים שהיו, שמטרתן לתקן את המעשים, הדבור, והמחשבה, על ידי השגות רוחניות גבוהות מאוד. המיסטיקה היהודית מציעה לנו את "חכמת הקבלה" העוסקת בסוד ובממד  הרוחני המופשט. נושאים שהם מעבר להווייה ולחוויה היום היומית, הקבלה מראה לנו דרך התייחסות שונה לכל  שהתהווה התהווה סובב ומקיף אותנו, הקבלה מסייעת לקליטת החושים להבין פרטים ומושגים רבים ומופשטים על מנת לקבל תמונה שלמה ושונה ממה שהורגלנו.

תורת הקבלה עוסקת במהות הדברים ובמגבלות הקיימות, ברצון האנושי, וברצון האלוקי, באור והארה, אור וכלי, סיבה ומסובב, חומר וצורה, בעולמות היצירה, האצילות והעשייה, לקבלה שפה משלה שפת הספירות, 

לפי הקבלה המרחב הקיומי והווייתי שלנו מתפתח בתוך תהליך פנימי שמשפיע על הבחירות שלנו ועל הדרך בה אנו חווים את החיים והמציאות. 

קבלה-  לקבל לי לעצמי, להווייתי לתוכי ופנימיותי.  

בחירה ורצון 

הבחירה האישית שלנו. מתחלקות לשני חלקים: החלק הרוחני הטהור, והאני החיצוני,

הרוחני הטהור, יודעת את עצמה הווייתה וגדלותה. הבחירה שרוצה באופן קבוע להפעיל כוחות אנרגטיים ליכולות שלנו לממש את עצמנו ויעודנו, בריאה אישית.

האני חיצוני - פעולה המשלבת בין המציאות החיצונית, ומציאות הפיזית. החלק הזה הוא טהור נאיבי ונקי - אהבה עצמית, יודעת מהו כוחה בעלת יכולת ספיגה עם אירועים והתרחשויות בחיים, לפעמים היא חבוטה ומוכה ונצרבת בזיכרון הטראומטי שלנו, זיכרון המסמל פגיעה כאב רגש וסבל, ל האני החיצוני אין יכולת יצירה – זהו תדר גס אנרגיה החוסמת ומגבילה את הרצון להתפתח ולפרוץ החוצה.

האני החיצוני - נאמן רק לאותם חלקים שנצרבו ונטמעו בזיכרון שלנו והם משמשים ככלי אמונה לכאורה המגן עלינו, מנגנון הגנה. מנגנון שהופך למחשבות מגבילות המסרסות את התפתחות התקדמות והעשייה, היצירה והראייה האובייקטיבית.

דוגמה טובה לכך בזמן הליכה או ריצה כאשר אנו נופלים במוח נטמע ונצרב זיכרון הנפילה והכאב. בכל פעם שנרוץ ייתכן מאוד שמשהו יחסום אותנו מלרוץ, משום שבתודעה נצרב זיכרון  הקשור לחוויית הנפילה מן העבר.

המיסטיקה היהודית קוראת למצב זה "סיבה ותוצאה" סיבה ומסובב. פסיכולוגיה מכנה את זה "מנגנון הגנה" – פעולה של תגובה שאיננה שייכת למצב הנוכחי, כתוצאה מזיכרון של אירוע הקשור בנפילה - פעולה תת הכרתית הבאה מתת המודע.

במסע החיים והזמן אנו הופכים ל"אמנים של אמונה", ומושכים כל פעם מחדש לכל מציאות חדשה שמתהווה – את חווית העבר, מבחינה מיסטית רוחנית ופסיכולוגית אנחנו מושכים מזמנים - נפילה או פגיעה. ולכן הבחירות שלנו מושפעות מהאמונה שלנו.

בחירה רוחנית טהורה אינה מושפעת מתת מודע ואינה מונהגת על ידי האני החיצוני, היא אינה מגבילה, וחוסמת היא מעלמת מכל חווית הכאב שקיימת בנו, היא חזקה ועצמית,  היא יכולה ליצור, לברוא, לשנות ולממש את הווייתנו וייעודנו משום שהיא מחייה ומפרה אותנו שוב ושוב.

מחשבה יוצרת מציאות – להנהיג את המחשבה


לדעת לשלוט בטוב, להתבונן בבלתי אפשרי, למצוא דרכי התמודדות להתגבר על פחדים ומחסומים כדי להפוך כל דבר לאפשרי, להשתמש במרחב היש, לקדם אותו ולקיים אותנו בתוכנו. 

להפעיל את המחשבה לפתיחות והקשבה, יצירת יש מאין, להתגבר על אותם מנגנונים חוסמים, להזין את המחשבה ברצון טהור ורוחני, לא להקשיב למנגנון הפחד והחרדה שממשיך להתחפר עמוק בתודעה. לצאת למרחב היש. מרחב של בריאה ויצירה.

שלמה טל מיסטיקן ומתקשר מדריך ויוצר רוחני למודעות עצמית דרך חלון האור.

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

מהו אושר

טארוט און ליין