גלגול נשמות-שיחזור גלגולים


שיחזור גלגולים - גלגול נשמות.




שחזור גלגולים הנו נושא שלא ניתן להבנה. המדע לא הצליח להבין או לפתח שיטה לחקר מורכבות הנשמה, תכונותיה וכיצד היא משחזרת עצמה בכל פעם מחדש.

ישנה התפישה הדתית לפי ספר התנ"ך וסיפור הבריאה אשר נותנת לנו קצה קטן של הבנה מהי נשמה?, למה היא נצחית? ומה תפקידה.

נשמה לפי סיפור הבריאה

אדם נברא משלושה חלקים ושלבים.
יצירה ובריאה  "בצלמו....בצלם אלוקים"  פרצוף דמות  "רוח" (בראשית א פסוק כ"ו). אין לנו הידיעה איך נראה אלוקים מלבד המושג "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" (בראשית א פסוק ב)

חלק שני "רצון" האדם נברא בגלל רצונו של הבורא לפתח את הארץ ולעבוד את האדמה " ואדם אין לעבוד את האדמה" (בראשית ב פסוק ה).

חלק שלישי גוף ונפש"  "עפר מן האדמה" גוף. "ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" נפש  (בראשית ב פסוק ז.)

 לפי פירוש רש"י  באפיו האדם הוא הכלאה של עפר מן האדמה גוף תחתון תחתונים  ומן העליונים גוף עליון "רוח אלוקים" חיים.

 "נשמת חיים" הוא בעצם הדבר והנושא העיקרי לפי הבנתי ותפישתי גם מהפשט של סיפור הבריאה בהבנת מהי נשמה. מסיפור בריאת האדם ניתן להסיק שישנם כמה סוגי נשמות שאין לנו ידיעה ומושג עליהם כלל. האדם לפי סיפור הבריאה והבנתי קיבל את המתנה הכי חשובה בצורת נשמת חיים. הכוונה לנשמה חייה דבר המעיד על נצחיות הנשמה והמשכיותה "גילגול". בלי הנשמה האדם לא היה לנפש חיה ז"א שבעצם נשמה היא מקור החיים והחיות של האדם מרגע לידתו.

כשאנו משתמשים במושג שחזור גלגולים למעשה אנחנו מנסים לעקוב ולהתחקות אחר גלגולי הנשמה בכל מחזורי החיים, באמצעות אמונות, דתות, שיטות מיסטיות וכוחות רוחניים שונים. מה שנקרא מסע בזמן בכל מחזורי החיים והגלגולים של הנשמה מרגע היוסדה ויצירתה (לידה). מבלי להיכנס לשאלה האם הנשמה הייתה קיימת לפני בריאת האדם או בעצם היא נוצרה בשביל האדם.

 אנו שואלים את עצמנו שאלות רבות בנושא גלגול נשמות או שחזור גלגולים, מדוע בכלל אנחנו צריכים את התהליך הזה של שיחזור גלגולים? מהי נשמה? ממה מורכבת נשמה? כיצד נולדת נשמה? התפתחות הנשמה? האם יש הבנה ומושג ומודעות מהי נשמה? מעבר למושג  נשמת חיים-נפש חייה". הרצון להבין מהי נשמה בעצם יוצרת חוויות, חזיונות ותסריטים הלקוחים מעלומות אחרים נסתרים ולא מוכרים. למה אותם חוויות חוזרות? שאלות מורכבות ובעייתיות משום שלפי התפישה הדתית אסור לנו להתעסק בשחזור גלגולים והעלאת מתים.

"כי מעפר באת ואל עפר תשוב" השאלה היא אם ניתן להעלות עפר מן הקבר או האדמה ולתקשר אתו. הרי הנשמה היא נצחית וחייה בגוף אחר, היא לא מתה היא ממשיכה הלאה לקיים את רצונו של הבורא "ואדם אין לעבוד את האדמה".

לפי תפישה זו אי אפשר לבצע העלאת נשמות מפני שנשמות ממשיכות להתקיים לו היינו מצליחים לבצע העלאת נשמות היינו יכולים לדעת באיזה  גוף ונפש היא פועמת או מי האדם אשר בתוכו קיימת.

ניקח לדוגמה את נשמת האדם הראשון, אברהם אבינו או משה רבנו או הרשב"י  או איינשטיין וכ"ו ונגיד שהיא פועמת בגופו של פלוני אלמוני לו היה לנו מושג וידיעה על גלגולי הנשמה לא היה צורך בשימוש במילה שיחזור גלגולים כי היינו יכולים להצביע על כל אדם ולהגיד שבגופו של נמצא את נשמתו של משה...וכו.

האדם מעצם סקרנותו הטבעית ויצר רצונו לדעת ולהבין להשכיל וללמוד המציא את המושג "שיחזור גלגולים" פיתח סביב מושג זה תפישות דתיות, אמנות רוחניות, מושגים מיסטיים, וחכמת חיים עשירה וענפה וקרא לה מיסטיקה " "הסתרה" ולכן כל דבר שהוא לא בתפישה ובמודעות הרגשית והחושית נרגילה אנחנו מייחסים למיסטיקה ורוחנית שהם בעצם תפישות על חושיות שהן להן הסבר ואי אפשר לחקור אותם.

לו רצה הבורא לגלות לנו את סוד הנשמה, יעודה ותפקידה מלבד המושג "נשמת חיים" לא הייתה השאלה הזו או המושג נשמה, גלגול נשמות, שחזור גלגולים, מעסיק את האדם והאנושות כלל וזה סוד הדבר. כולנו רוצים לפענח סודות, לפתור תשבצים, חידוני טריוויה להמציא פטנטים, לעסוק במופלא ונסתר אמר הרשב"י בספר הזוהר במופלא ממך אל תעסוק כי ככל שתעסוק בזה תהיה קטנה ידיעתך מלדעת  משמע שלאף אחד מאתנו עדיין אין תשובות ממשיות לגבי מהי נשמה ובאיזה גוף היא חייה ופועמת כרגע.

מיסיטקה פיתחה במשך מאות ואלפי שנים תפישות מיסטיות ורוחניות שונות, עשרות ומאות תאוריות  ותנועות חברתיות כתבו וימשיכו לכתוב ולפתח תפישות לגבי מהי נשמה, תפקידה ויעודה, איך היא מתגלגלת ולמה היא מתגלגלת אך המכנה המשותף לכולם הוא העובדה שיש נשמה והיא מתגלגלת מגוף חי לגוף חי ממחזור חיים למחזור חיים. כולם בטח יסכימו לדעתי  שנשמה היא מקור החיים שלנו "נשמת חיים".

 

הרבה לפני לידתו של האדם ולפני ההתעברות ישנה החלטה האם להיוולד. קיים רובד אנרגטי של ישויות אור ומדריכים ששם מתקבלות החלטות האם להיוולד מחדש בגוף פיזי ולעבור שוב תהליכי חיים מחדש. אנו כבני אדם במציאות חיינו מתקשים להבין את הרובד האנרגטי של הנשמות. באמצעות מדיטציות אנו מסוגלים להיפגש עם "הרובד" הזה. אנו חשים את האנרגיות ואת המדריכים הרוחניים ומקבלים מהם מסרים.

 גלגול נשמות
כל נשמה מכילה בתוכה ידע מצטבר ואין סופי של תובנות וחכמות, אירועים וחווית אותם היא סוחבת בחייה השונים מכל מחזורי החיים. נשמה באמצעות אותו מחסן ומאגר אין סופי של ידע עוברת תהליכי התפתחות בשלבים שלבים היא איננה מגלה לנו הכול, היא מגלה לנו רק את מה שאנחנו אמורים לדעת בכדי להטביע את חותמנו בעולם הזה ולא מעבר. תפקיד הנשמה הוא לעזור לאדם לפתח את האדמה ולעבוד אותה ולהביא את האדם בשלבים שלבים לדרגת מודעות עצמית ואוניברסלית גבוהה יותר. היא נותנת לנו כלים, דרכים  ותובנות לפי בחירתה ורצונה.  כל פעם היא יכולה להופיע של שמות יוסי חיים ודוד ופעם של רונן איציק ושלומי. שכל אחד מהם הוא ייחודי ואישיות בפני עצמה והוא רק חוליה בשרשרת גלגולי הנשמה (דטרמיניזם)

 לפי תפישה זו בעצם האדם הוא כלי אחסון כשלב הכרחי להתפתחות האנושות באמצעות הנשמה אנחנו רק חומר " כי מעפר באת ואל עפר תשוב"

אין כאן שום הסבר לסיבה למה הנשמה חייבת להתגלגל שוב ושוב מלבד הרמז שהיא נצחית "נשמת חיים"  ורמז נוסף לכך שהיא כח אנרגטי עצום שיוצר חיים כח המתפתח ומעצים יותר ויותר בכל גלגול ובכל מחזור חיים במסע הנשמה אל הבלתי נודע אל האין סוף משום שאנו בני האדם רק חומר וכלי בידי היוצר בכדי לפתח ולעלות את איכות החיים מהבחינה הרוחנית השכלית, והאנרגטית של היקום ושל האדם אשר יבוא אחרי מותנו. "והרבה את זרעך ככוכבי השמים לרוב"  אין נשמות אשר סיימו את תפקידם כי אז גם האנשות הייתה קטנה ולא גדלה ההתפתחות הייתה נעצרת ולא מתפתחת ומתקדמת.

אין נשמות חדשות וישנות כל נשמה היא ייחודית ויחידה ותמשיך להתקיים בכל העולמות בכל הגלגולים, נשמות לעניות דעתי קיימות כאן ובעולמות אחרות אחרים הן משוטטות ובחורות את הלבוש בצורת גוף חדש שבהן הן יתאכסנו, הן בעלות זכות בחירה חופשית, הן המחליטות מי יהיו הורינו איזה שם נקרא, מתי ניולד, באיזה מקום ניולד, ומה השיעורים המתנות והמסלולים שנעבור בחיינו מהבחינה החומרית הרוחנית, והאנרגטית.    

קארמה

יש הטוענים שקארמה היא אנרגיה המניעה את האדם לשינויים ולתיקונים בחייו. לעומתם יש הטוענים שקארמה היא בעצם שלב התפתחותי של רצון הנשמה.  קארמה לא קשורה לסבל וכאב, רגש או תחושה קארמה היא בחירת הנשמה כשלב נוסף במסע ההתפתחות שלה בבין מחזורי החיים. אלו החושבים וטוענים שקארמה קשורה לגורל טועים משום שהנשמה היא זו לפי רצונה מזמנת קארמה בהתאם לייעוד שקבעה לעצמה  בין זמן המוות וכניסתה לגוף אחר שנולד באותו רגע. קארמה  היא המשכיות  קיום הנשמה והתפתחותה.

כשאנו אומרים קשר קארמתי אנחנו מתכוונים לומר ששני נשמות נפגשו ביחד שוב משמע שהיה להם קשר על בסיס של אינטראקציה משותפת כל שהיא נישואים, חברות, עסקים, יריבות, לימודים, קשר מדעי או כל דבר אחר באחד או יותר ממחזורי החיים של גלגולי הנשמה לפי תפיסה זו כל עוד דברים לא הסתיימו כפי שהיו צריכים להסתיים בצורה שלמה ומתוקנת הם ימישכו להיפגש עד הם יתקנו או ישלימו את היעדים שלהם.  מה שנקרא סיבה ותוצאה.

שיחזור גלגולים- גלגול נשמות שיטה וכלי לריפוי: רוח גוף נפש

נשמה מבחינת התפיסה המיסטית בלבד דבר שאינו מוכח מדעית  היא מחסן אוצרות וידע אין סופי, היא מכילה בתוכה גם זיכרונות, תחושות, רגשות, חוויות וטראומות ממחזורי חיים אחרים, ישנם אנשי מחקר תאורטי ובעלי מקצוע אקדמאים כגון פסיכותרפיסטיים, פסיכולוגים, פסיכיאטריים, הטוענים שניתן באמצעות שיחזור גלגולים- וגלגולי הנשמה לדעת את הסיבה לטראומה או לבעיה נפשית מסוימת (סיבה ותוצאה) וכדי לרפות את האדם ולגאול אותו מהבעיה או הטראומה צריך לשחזר את ולהגיע אל הנקודה ממנה התחילה הבעיה סיבה. על ידי שחזור גלגולים ניתן יהיה לעזור ולשחרר כאב, לכוון להדריך אדם לעבר יעודו והגשמת מטרתו. מה שנקרא תיקון השכל, המידות, הרגש והמעשים. שיחזור גלגולים נועד להגביר את המודעות העצמית ולאבחן תהליכים ובעיות בעיות והפרעות התנהגותיות.

ישנה הגישה הפסיכואנליטית הטוענת שהכול נמצא בתוכנו במחסן הזיכרונות והידע שנקרא "תת מודע". ומאחר והכול קיים בתוכנו עלינו להתחבר ולתקשר עם התת מודע בכדי להוציא ולשחרר ממנו את הכאב והטראומה או הסיבה להיוצרת הבעיה. על ידי שחזור כל הדברים המודחקים בתת מודע נמצא את הסיבה שגורמת להפרעה התנהגותית וגם את הדרכים המתאימות להתמודדות רוחנית פיסת ונפשית עם הבעיה.

אדם  בעל מודעות עצמית גבוהה הוא אדם שבכוחו השכלי, אינטואיטיבי והרוחני לתקשר עם תת המודע ניתן לעשות זאת באמצעים הוליסטיים ת, תרגילי נשימה, יוגה, מדיטציה. תקשור רוחני, ועוד. הדבר טוב ליצירת שקט ורוגע נפשי, ריכוז, קבלת תובנות וחכמת חיים רוחנית. שיפור איכות החיים והשתקת היצרים והתשוקות החומריים והגשמיים.



כאמור אין די בכל השיטות, הכלים והתפישות של עולם מיסטיקה-ורוחניות, כדי להוכיח מבחינה מדעית ממשית שאכן ניתן לתקשר עם נשמות ולבצע גלגול נשמות מעבר לסיפורים שמועברים לנו מפה לפה ולאוזן. אף אדם לא יכול להוכיח איך נראית נשמה חייה ואיפה היא נמצאת ברגע זה בתל אביב ברחוב לילינבלום או בשדרה החמישית בניו יורק או אצל סיני בשנחאי. אין לנו מושג וידע איזה צבע שיער יש לנשמה צבע עיניים אם בכלל ועוד.

טיפול במקרה על ידי שיחזור גלגולים הוא בעצם שיטה של שכנוע עצמי אוטו סוגסטיה של תחום המדע התאורטי והלא מוכח  כי תהליך זה הוא תהליך מתקן ומרפא. נכון שעל ידי שכנוע עצמי ניתן לרפות ולתקן אבל זו דרך ושיטה רוחנית מיסטית והוליסטית ולא הוכחה ממשית לקיום תקשורו קבלת מידע מהנשמה על הסיבה לתוצאה באחד מגלגוליה.


ברגע זה ממש בעת כתיבת המאמר משהו בי התעורר ונזכרתי בבני האלוהים בספר בראשית פרשת בראשית  "ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טבת וייקחו להם נשים מכל אשר בחרו" ( בראשית ו' פסוק ב ) וממשיך הכתוב ואומר (בראשית ו' פסוק ג) "ויאמר אלוהים לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו עד 120.

מכאן ניתן להבין שבעצם חיי האדם מוגבלים הם ולא ניתן לתקשר אם אדם כלשהו כי במותו הוא הופך לעפר ובשרו אוכל לתועלת ורימה.

לעומת זו יש הוכחות מרומזות לגבי נצחיות הנשמה במילה לא תבוא רוחי באדם לעולם והכוונה לתמיד. ז"א האדם הוא בסך הכול כלי פג תוקף.

סיכום
כאשר אתם רוצים ללכת ולבקש את עזרתם של מכשפים או מיסטיקנים העוסקים בשחזור גלגולים והעלאת מתים דעו לכם שאין דבר כזה להעלות אדם מקברו או ממקום קבורתו. אין לאדם שום משמעות לאחר מותו  מלבד זכרו מבחינה רוחנית ואת מה שהוא הוריש והותיר ליקום ולבניו בעשייה וברוחניות זה בעצם המשכיות האדם הזיכרון ולא יותר ולכן לא ניתן לקבל ממנו שום מידע ולהעלות אותו מקברו.

לעומת זאת ניתן בהחלט בכוחות רוחניים ומיסטיים עצומים לתקשר עם נשמות ולקבל מהם מידע ממשי הנוגע לאחד מהגלגולים שלהם ואפילו לנסות לדעת באיזה גוף הם התחסנו. כל זאת כאמור אם יש לנו הידיעה והיכולת לדעת היכן בעצם נמצאת ברגע זה ממש הנשמה באיזה גוף היא מאחסנת.    


נשמה מתפתחת בכל שלב ושלב בגלגוליה ובמחזורי חייה לעולם לא תהיה התבונה החכמה וההוכחה לדעת מתי יסתיימו חיי הנשמה. נכון שעל ידי הבנה של מיסטיקה ורוחניות תהליכי התעצמות אנרגטיים וכח תקשור רוחני, ניתן באופן מאוד ייחודי לחוש ולהרגיש ללמוד ולאפשר לנו תובנות קטנות ברמות רוחניות גבוהות מאוד.  שחזור גלגולים הנו רק אמצעי בידי מיסטיקנים  ומדריכים הולסטיים, להגביר את המודעות העצמית ככל שרק ניתן אבל בלי הוכחה ממשית מלבד תחושה עילאית רוחנית ונפשית שיכולה להביא למימוש עצמי להשגת מטרות ולריפוי נפשי.
מיסטיקול 8 מיסטיקנים מתקשרים און ליין
כתב שלמה טל מיסטיקן ומתקשר מדריך ויוצר רוחני למודעות והגשמה עצמית.

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

מהו אושר

טארוט און ליין